slide slide slide slide slide slide slide
Podporují nás

Informace o Jatelince

Dětský folklorní soubor Jatelinka z Moravské Nové Vsi pracuje od roku 1996. Od listopadu 2009 je zaregistrován jako občanské sdružení. Jatelinku navštěvují děti od 6 let nejen z Moravské Nové Vsi, ale i z okolních obcí na Podluží. Jelikož zájem dětí převyšoval kapacitu zkušebny, Jatelinka od září 2010 vytvořila další skupinu dětí ve věku od 4 do 6 let pod názvem Jatelinečka. V současné době máme na 70 členů. Součástí souboru je vlastní cimbálová muzika.

 

Zpracováváme materiály převážně z oblasti Podluží a to především dětská říkadla, písně a hry. Jatelinka se účastní akcí v rámci okresu, kraje, mikroregionu Podluží a pravidelně zajíždíme na Slovensko a do Rakouska. V roce 2015 se Jatelinka zúčastnila celostátní přehlídky dětských folklorních souborů v Jihlavě s pásmem "Na kozu". V našem souboru máme taky velmi dobré zpěváky, kteří pravidelně reprezentují náš soubor na pěveckých soutěžích. Každý rok pořádáme v Moravské Nové Vsi adventní koncert , jehož součástí je kromě vystoupení dětí na jevišti i tématická výstava související s vánocemi. Vedoucími starší taneční složky  jsou manželé Vlaďka a Pavel Časní a Jana Zugarová, mladší Jatelinečka pracuje pod vedením Lenky Helešicové, Kristýny Hurbanové a Vlaďky Časné. Vedoucí CM Jatelinka je Míša Juráčková.